shape
shape


Unix

system operacyjny stworzony w 1969r. W Bell Labs w USA, który największą popularność osiągnął w latach 70. i 80. Miał on duży wpływ na rozwój systemów operacyjnych, a wiele jego rozwiązań używanych jest do dziś, np. w systemach Linux oraz OS X.