shape
shape


System HA (high availability)

podejście w projektowaniu systemów komputerowych pod kątem wysokiej niezawodności i dostępności. Ten rodzaj systemu komputerowego musi cechować się dużą dostępnością, odpornością na awarie i wydajnością we wszystkich jego krytycznych zastosowaniach..