shape
shape


RAID 0

RAID poziomu zerowego, do którego budowy wymagane jest minimum dwa dyski. Poprzez zastosowanie techniki strippingu dane są dzielone na „paski” i te fragmenty umieszczane są na przemian na dyskach wchodzących w skład macierzy. Podstawowymi zaletami macierzy RAID 0 są poprawa szybkości zapisu i odczytu. Prędkość macierzy można wyznaczyć mnożąc wydajność najwolniejszego z dysków przez ogólną ich ilość w macierzy. W podobny sposób można określić pojemność macierzy RAID 0. Należy pomnożyć pojemność najmniejszego z dysków przez ich ogólną ilość. Wadą tego rozwiązania jest brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem dysków- w momencie zepsucia się jednego z elementów RAID 0, należy spodziewać się utraty wszystkich danych.