shape
shape


LTO

(z ang. Linear Tape-Open) -technologia przechowywania danych na kasetach magnetycznych.