shape
shape


HBA

(Host Bus Adapter) kontroler (mostek), który umożliwia komunikowanie się szyny systemowej komputera z innymi szynami bądź kanałami komunikacji. Kontroler HBA ma za zadanie łączyć komputer z siecią lub urządzeniami pamięci masowej.