shape
shape


Deduplikacja

proces polegający na wyeliminowaniu zduplikowanych wartości w zbiorze danych w trakcie tworzenia kopii zapasowych danych (backup’u). Dzięki temu można zredukować przestrzeń wymaganą dla tworzonej kopii danych.