shape
shape


CHAP

Protokół uwierzytelniania, który chroni przed podsłuchem poprzez szyfrowanie nazwy użytkownika i hasła. Jeden z dwóch, obok PAP, sposób uwierzytelniania w PPP. CHAP zapewnia węzłom zgłaszanie swojej tożsamości za pomocą trójfazowego uzgadniania. CHAP jest bezpiecznym protokołem uwierzytelniania, zapewnia ochronę przed atakami wykorzystującymi podsłuch transmisji, wykorzystuje MD5. Jest preferowany jako uwierzytelnianie w PPP.

Algorytm działania:
1. Po nawiązaniu połączenia modemowego serwer dokonujący uwierzytelniania wysyła komunikat wzywający Klienta.
2. Klient szyfruje komunikat wezwania serwera ze swoim hasłem użytkownika i przesyła do serwera.
3. Serwer sprawdza odpowiedź dokonując tego samego obliczenia co Klient. Jeżeli wszystko się powiedzie, wysyłane jest potwierdzenie uwierzytelnienia.
4. W losowych odstępach czasu serwer wysyła nowe wezwania do Klienta i kroki 1 do 3 są powtarzane.