shape
shape


WORM (Write-Once-Read-Many)

technika, która polega na jednokrotnym zapisie danych na nośniku, bez późniejszej możliwości ich zmodyfikowania.