shape
shape


Wirtualizacja

umożliwia pełniejsze wykorzystanie środowiska sprzętowego dzięki możliwości dowolnego modyfikowania cech zasobów podlegających wirtualizacji. 

Wyróznia się trzy typy wirtualizacj: 
– parawirtualizacja- wirtualizowany system operacyjny ma za zadanie współpracować ze środowiskiem operacyjnym komputera obsługując te elementy sprzętowe, których obsługa mogłaby kolidować z pracą pozostałych środowisk wirtualizowanych, 
– wirtualizowany system operacyjny pracuje jak gdyby był zainstalowany na normalnym komputerze. W praktyce procedury tego systemu, które odwołują się do elementów fizycznych komputera, a które kolidowałyby z pracą pozostałych zwirtualizowanych środowisk są emulowane przez oprogramowanie do wirtualizacji -wirtualizacja z poziomu systemu operacyjnego
– system operacyjny ma za zadanie obsługiwać kilka niezależnych środowisk