shape
shape


SQL (Structured Query Language)

język zapytań wykorzystywany do zarządzania bazami danych. Umożliwia tworzenie i modyfikowanie baz danych, a także wprowadzanie i odczytywanie danych z ich źródła. Jest to rodzaj języka deklaratywnego co oznacza, że sposób zapisywania i odczytywania danych z bazy pozostawia się systemowi zarządzania (DBMS).