shape
shape


RISC

Reduced Instruction Set Computer- rodzaj architektury procesorów, stworzona w latach 70. na Uniwersytecie Berkeley.