shape
shape


Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

dystrybucja systemu Linux dla użytkowników komercyjnych. Wersja ta zawiera wsparcie i pomoc techniczną, a także aktualizacje przy pomocy Red Hat Network.