shape
shape


RAID 4

RAID 4 jest podobnym rozwiązaniem co RAID 3 przy czym dane w tym standardzie są dzielone na większe partie (16/32/64/128kB). Pakiety te są przechowywane na dyskach podobnie jak ma to miejsce w RAID 0. Blok parzystości dla każdego rzędu danych zostaje zapisany na dysku parzystości. W razie uszkodzenia dane są odzyskiwane przy wykorzystaniu adekwatnych operacji matematycznych.