shape
shape


RAID 10

RAID 10 jest połączeniem kilku macierzy RAID 1 w macierz RAID 0. Tworząc dwie lub więcej macierzy RAID poziomu pierwszego, łączy się je następnie w jedną macierz RAID 0. Dzięki temu możemy równocześnie zwiększyć szybkość dostępu do danych oraz zminimalizować ewentualne konsekwencje awarii wewnątrz macierzy (należy wymienić tylko ten dysk, który ulegnie awarii, nie tracąc przy tym danych).