shape
shape


PostgreSQL

zaraz obok MySQL i Firebird jeden z trójki najbardziej rozpowszechnionych systemów służących do zarządzania relacyjnymi bazami danych.