shape
shape


napęd taśmowy

(z ang. streamer)- jest urządzeniem służącym do archiwizacji danych pochodzących z systemów komputerowych i utrwalania ich  na taśmie magnetycznej. Aktualnie napędy taśmowe korzystają z taśm kasetowych. Ich pojemność może wynosić nawet kilkaset gigabajtów, a dzięki wykorzystaniu kompresji danych, można zarchiwizować jeszcze większe ilości danych. Nośniki taśmowe nie są przeznaczone do przenoszenia danych, ponieważ cechują się długimi czasami dostępu i wolnym odczytem danych. 

Wyróżnia się kilka typów napędów:
– DDS (Digital Data Storage) 
– DLT (Digital Linear Tape) 
– LTO (Linear Tape-Open) 
– AIT (Advanced Intelligent Tape) 
– QIC (Quarter Inch Cartridge)