shape
shape


MySQL

system opracowany i rozwijany przez firmę Oracle, który służy do zarządzania relacyjnymi bazami danych.