shape
shape


macierz

(z ang. disk array) zbiór wielu dysków twardych (od kilku do kilkuset) grupowanych w kilka lub więcej grup RAID. Dzieli się ją na odpowiednią liczbę obszarów widzianych przez system operacyjny  jako partycje logiczne. Macierze występujące w serwerach są nazywane wewnętrznymi, natomiast zewnętrzne macierze wykorzystywane są jako wspólny zbiór danych dla wielu stacji roboczych. Budowa macierzy dyskowych jest redundantna, co przekłada się na podniesienie bezpieczeństwa przechowywanych danych.