shape
shape


klaster

grupa komputerów połączonych w sieć, które mają na celu zwielokrotnienie mocy obliczeniowej. Klaster tworzą komputery nazywane węzłami (node).