shape
shape


Hot Spare

mechanizm zabezpieczeń  polegający na podłączeniu zapasowego (redundantnego) elementu systemu, który w przypadku awarii podzespołu bazowego, natychmiast go zastąpi i przejmie jego funkcje.