shape
shape


core

rdzeń procesora. Początkowo procesory składały się z jednego rdzenia, który wykonywał wszystkie operacje zlecone przez użytkownika. Rozwinięciem było wprowadzenie przez firmę Intel technologii Hyper Threading (wielowątkowości), która jeden fizyczny rdzeń procesora dzieliła na dwa wirtualne, co umożliwiało wykonywanie niezależnie dwóch różnych operacji w jednym cyklu procesora. Kolejnym etapami było stworzenie procesorów z dwoma/czterema i nawet większą ilością rdzeni fizycznych co w połączeniu z technologią HT daje znaczny przyrost wydajności.