shape
shape


client application

Program zarządzający pamięcią masową, który inicjuje żądania Common Information Model (CIM) do agenta CIM.