shape
shape


call home

Łącze komunikacyjne ustanowione pomiędzy produktem a dostawcą usług serwisowych. Produkt może użyć tego łącza do nawiązania połączenia z IBM lub z innym dostawcą usług w razie potrzeby serwisu.Dzięki dostępowi do maszyny personel serwisu może wykonać usługi serwisowe takie jak wyświetlone błędów i logów problemów lub wyszukiwanie i odzyskiwanie zrzutów.