shape
shape


biblioteka

zbiór funkcji i klas, które są wykorzystywane przez różne aplikacje. Są trzy rodzaje bibliotek: statyczne, dynamiczne i uruchomieniowe.