shape
shape


BBU

(battery backup unit)- zapewnia niezbędną moc w celu dostarczenia zasilania w przypadku utraty głównego źódła zasilania.