shape
shape


audit log (ścieżka audytu)

Nienaruszalny plik dziennika (dokument) który rejestruje wszystkie udane polecenia konfiguracyjne i tożsamości wydających te polecenia.