shape
shape


Association (Asocjacja)

Klasa, która zawiera dwa odniesienia definiujące relacje pomiędzy dwoma odniesionymi obiektami