shape
shape


alert

Zdarzenie informacyjne (zawiadomienie) które wymaga działania ze strony użytkownika.