shape
shape


Active Energy Manager

IBM Systems Director Active Energy Manager ma za zadanie zarządzać elementami zasilającymi oraz mierzyć i monitorować temperaturę komponentów w systemach serwerowych, sieciowych i storage’owych firmy IBM.